Các phòng sẵn có tại khách sạn

Alternate Text
1.350.000₫ Liên hệ
Alternate Text
1.100.000₫ Liên hệ
Alternate Text
4.200.000₫ Liên hệ
G

0902224677