1100000/đêm

OCEAN VIEW VIP ROOM Đặt phòng
G

0919 655 333